2021

Novembre

 

Treball distribuït. Taller formatiu sobre eines de teletreball Tecnoètic per empreses de l’ESS. Introducció al programari lliure, codi obert, coneixement obert i els procomuns digitals i exploració d’eines lliures obertes per treballar en equip. Explorarem l’ús dels Pads pel treball col·laboratiu sobre un document. Farem una ràpida panoràmica dels serveis de CommonsCloud. Aprofundirem en l’Oficina de CommonsCloud per treballar de manera distribuïda. Veurem com gestionar els equips de treball en cercles, mantenir una conversa online síncrona i asíncrona, organitzar la feina en calendaris, targetes i seguiment horari, amb un model Kanban
i metodologies àgils.

Dimarts 30/11/21 de 16h a 18:30h | Per (CommonsCloud/femProcomuns) | Gratuït online

Vídeo de la sessió

 

Panoràmica d’Eines. Taller formatiu sobre eines de teletreball Tecnoètic per empreses de l’ESS.  En una exploració panoràmica veurem eines lliures obertes per treballar en equip. Coneixerem eines tecnoètiques per al teletreball per estar preparades i fer el salt a les tecnologies lliures. Podrem testejar en una Oficina-demo. Veurem les eines de CommonsCloud: l’Oficina (NextCloud i Collabora online) on emmagatzemar documents, treballar amb carpetes privades o compartides i calendaris i compartir-los amb els contactes. L’Àgora (Discourse), un espai de debat que facilita la comunicació interna de col·lectius. Formularis, per fer consultes o inscripcions. Correu electrònic, amb Zimbra. VídeoConferència amb Meet.Commonscloud. I Dolibarr ERP/CRM per planificar recursos empresarials i gestionar relacions amb clients.

Dimarts 23/11/21 de 16h a 18:30h | Per (CommonsCloud/femProcomuns) | Gratuït online

Vídeo de la sessió

 

 

Maig

Taller de Zimbra Collaboration i integració a NextCloud Taller per conèixer a fons el sistema de gestió de correu electrònic i suite de col·laboració de codi obert més potent disponible en l’actualitat. Veurem com compartir carpetes de correu, contactes, calendaris o fitxers remotament, gestionar grans llistes d’adreces globals, incorporar comptes externs, sincronitzar amb dispositius mòbils o importar continguts d’altres sistemes de correu. Repassarem alguns complements (Zimlets) clau i veurem com gestionar documents emmagatzemats a NextCloud a través de Zimbra.

Dilluns 10/05/21 | de 16h a 17h | Per Oscar Ortega (CommonsCloud/bTactic) | Gratuït online

Vídeo de la sessió

 

Abril

Taller de Dolibarr ERP/CRM, per planificar recursos empresarials i gestionar relacions amb clients. Taller sobre l’ús de Dolibarr ERP/CRM programari de codi obert de Planificació de Recursos Empresarials i Gestió de Relacions amb els Clients, per a entitats, cooperatives i altres empreses petites i mitjanes, autònoms, etc… Veurem els diferents mòduls disponibles en el ERP/CRM, com activar-los i configurar-los, aprendre a gestionar usuaris i grups i a donar-los els permisos adequats.Gestió i quotes de socis, clients, proveïdors, magatzems, estocs (amb gestió de lots, caducitats o números de sèrie), facturació, comptabilitat, agenda i calendaris, gestió de tasques i projectes…

Dimecres 28/04/21 | de 16h a 17h | Per Josep Lluís Amador (CommonsCloud/LliureTIC) | Gratuït online

Vídeo de la sessió

Panoràmica sobre les eines de Teletreball a CommonsCloud. En una exploració panoràmica veurem els diferents serveis de CommonsCloud als quals podem accedir amb un únic compte. L’Oficina (NextCloud i Collabora online) on emmagatzemar documents, treballar amb carpetes privades o compartides i calendaris i compartir-los amb els contactes. L’Àgora (Discourse), un espai de debat que facilita la comunicació interna de col·lectius. Formularis, per fer consultes o inscripcions. Correu electrònic, amb Zimbra. VídeoConferència amb Meet.Commonscloud. I Dolibarr ERP/CRM per planificar recursos empresarials i gestionar relacions amb clients.

Dimarts 20/04/21 de 16h a 17h | Per Núria Salavedra (CommonsCloud/Colectic) | Gratuït online

 

Vídeo de la sessió

Taller sobre el bon ús del mail . El correu electrònic és bàsic per la comunicació a la feina o amb els amics, tothom el fa servir, però no tothom el fa servir correctament o no li treu prou profit. En aquest taller aprendrem a gestionar bé el correu, administrar els assumptes, saber com construir el contingut, decidir si l’envies o el reenvies, escollir els destinataris i on col·locar-los, estructurar bé les safates d’entrada i enviats, i esborrar la paperera quan toca!

Dilluns 12/04/21 de 16h a 17h | Per Oscar Ortega (CommonsCloud/bTactic) | Gratuït online

Vídeo de la sessió

 

 

 


2020

Novembre

  • Activitats dins la #TecnoFESC2020
    • Mongetes màgiques, creació col·lectiva amb eines lliures de teletreball. Taller pràctic on, amb les eines lliures de teletreball Nextcloud+Phabricator+Discourse, crearem narracions col·lectives. 05 de Novembre de 2020 – 17:00 a 19h – online

Farem servir les eines lliures de teletreball Nextcloud+Phabricator+Discourse per fer una activitat de creació col·lectiva. L’activitat serveix per conèixer com fer servir aquestes eines i treure’n partit del treball col·laboratiu, alhora que creem narracions a unes quantes mans. Partim de l’esquema bàsic del conte “En Jan i la mongetera” i el re-inventem tantes vegades com persones participin creant narracions en cada una de les quals intervenen tres persones.

Per fer l’activitat farem servir el programari d’emmagatzament NextCloud i això ho podem fer amb diferents opcions:
– Si no disposes d’una oficina NextCloud, et donarem d’alta a la oficina demo de CommonsCloud.coop
– Si tu o la teva entitat sou sòcies de CommonsCloud, podràs fer servir la teva oficina
– Si tens una oficina NextCloud pròpia o amb un altre proveïdor, també podràs fer-la servir (explorem el potencial federatiu del programari lliure)
També farem servir un gestor de projecte (Phabricator) i un fòrum (Àgora de CommonsCloud, basada en Discourse).
https://projectes.commonscloud.coop/w/commonscloud/5_-_explora_els_serveis/mongetes_m%C3%A0giques/

      • Traducció al català de BigBlueButton. Hackató de traducció al català del programari lliure de videoconferències BigBlueButton i la seva interfície Greenlight. – 10 de Novembre de 2020 – 17:30 a 19h – online

Sessió col·lectiva de traducció al català del programari lliure de videoconferències BigBlueButton i del seu programa d’interfícies Greenlight, que no estan encara disponibles en la nostra llengua. BBB és (junt amb Jitsi) l’alternativa de programari lliure als serveis de videoconferència privatius i està sent utilitzat, entre d’altres, pel projecte Meet.coop, que suposa una alternativa als serveis corporatius extractivistes. En aquesta sessió volem coordinar-nos per aconseguir traduir tots els textos d’interfície i notificacions de sistema d’aquest programari i que estiguin disponibles per tothom que el vulgui instal·lar.

Març

 


2019

Desembre

Mongetes Màgiques 11d19 – 11 de desembre de 2019 – La Hormigonera (Trama.coop)