CommonsCloud és un projecte per contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària; la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat; que pugui satisfer les necessitats socials i, especialment, aquelles no ateses o ateses insuficientment pel mercat.


Neix en un context en què és evident la necessitat de fer una revisió crítica i holística de les plataformes digitals que promouen l’economia col·laborativa i de plataforma. En un moment en què la producció procomuna emergeix de nou com un tercer model econòmic, al costat dels models de producció privada i de mercat i de producció pública, on les comunitats s’autorganitzen per produir, reproduir i/o utilitzar un recurs col·lectiu, compartint coneixement i regles, accés, replicabilitat i governança basada en la pertinença.


Explorem la co-producció dels recursos comuns dels quals depenem tot buscant sinergies entre el moviment de producció procomuna i entre iguals i elements innovadors de l’economia social i solidària i cooperativa. Mirem de combinar les millors pràctiques del moviment cooperativista internacional amb les millors pràctiques de les comunitats de programari i maquinari lliure. Fem possible que programari i maquinari siguin propietat de les seves usuàries i governades per les sòcies cooperativistes o ‘stakeholders’ (treballadores, usuàries, subministradores, distribuïdores,…).


Incorporem pràctiques col·laboratives (mirem d’identificar i evitar pràctiques competitives). Som conscients de les externalitats socials i mediambientals d’allò què fem i tenim com a objectiu crear, protegir, i produir béns comuns (materials i immaterials) i contribuir a la seva preservació, reproducció i gestió.


Volem apropar els coneixements i les tecnologies procomunes al conjunt de la població fomentant-ne l’ús per a garantir-ne un accés universal, i posem especial atenció en aquells col·lectius o persones excloses o amb risc d’exclusió.