Amb plafons de treball, llistes, tasques, punts per dimensionar les feines, i altres eines, el Gestor de Projectes  permet organitzar i prioritzar el que cal fer en un projecte.

I permet fer-ho de manera flexible, assignar tasques a les persones participants, definir els tempos del seu desenvolupament, i fer-ne seguiment de manera fàcil, compartint informació rellevant  per al conjunt de l’equip i les persones amb les quals treballes.

Organitza, prioritza, assigna, segueix les tasques del teu equip

Inclou diverses eines de treball necessàries per construir, comunicar i prendre decisions en un projecte, per exemple un blog, un sistema de votacions, una caixa forta per guardar i compartir contrasenyes o un  Wiki, per compartir informacions o coneixement.

Permet establir diferents graus d’obertura segons el grau de compromís o d’implicació de les persones contribuïdores en el projecte.