A l’Oficina pots triar diferents maneres d’emmagatzemar documents al núvol, treballar amb carpetes privades o compartides, tenir calendaris individuals i de grup i llibretes de contactes també individuals o compartides.

Cada col·lectiu decidirà l’opció que més li convingui segons el nombre d’usuàries i la capacitat d’emmagatzematge contractada.

CommonsCloud està pensat tant per a persones individuals com per a col·lectius, decidiu com el voleu fer servir.

CommonsCloud és una oportunitat perquè moltes entitats facin el salt a la col·laboració en línia i agilitzin la manera de   treballar col·lectivament.

Oferim tallers per formar-te en metodologies de treball, en l’ús del CommonsCloud, i fins i tot en com replicar el sistema en un altre servidor.