Quota bàsica mensual

Compte únic + Oficina -> espai per emmagatzemar arxius (5 GB).
Gestor de Projectes (dret a 1 projecte propi)
Quota mitja mensual
Compte únic + espai per emmagatzemar arxius a l’Oficina (15 GB).
Gestor de Projectes (dret a 1 projecte propi)
Compte superior mensual
Compte únic + espai per emmagatzemar arxius a l’Oficina (25 GB).
Gestor de Projectes (dret a1 projecte propi)
Compra de GB’s extra mensual
Es pot comprar GB’s extra: per cada bloc de
50GB extra Preu:

Compte únic (gratuït) a l’Àgora
Crea un compte gratuït. Participa en els col.lectius que t’interessi i troba les teves companyes. Interconnecta amb altres plataformes.
Participa en projectes d’altres (a través dels seus Gestors de Projectes)
Participa en debats en l’Àgora.

Per fer servir CommonsCloud cal fer-se sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns; això també et dóna vot a l’assemblea i accés als canals de participació de les usuàries. Fer-se sòcia requereix una aportació única i retornable de 10 euros al capital social i acceptar l’objecte social que, pots consultar en els Estatuts de la cooperativa.