CommonsCloud està constituït per 3 serveis diferents, als quals una persona o entitat usuària pot accedir amb un sol compte.