El WWW va néixer amb una estructura descentralitzada basada en protocols distribuïts. A poc a poc la xarxa va anar utilitzant eines per simplificar i ordenar els continguts, amb serveis de sindicació i intermediació. Es van posar en marxa diversos cercadors i webs amb serveis mail i d’altres, tipus Hotmail, Yahoo, AOL, Terra, Google… I finalment es va arribar a l’imperi dels GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft), plataformes extractivistes, eines de control social i infraestructures del discurs, que concentren gairebé la totalitat del tràfic a la internet.

 

A CommonsCloud no podem ni volem fer-ho soles. Treballem amb altres equips i busquem enxarxar-nos amb altres col·lectius del món. Per això fem un disseny descentralitzat d’integració d’eines, que altres poden replicar, i busquem com interconnectar-nos amb altres projectes similars, a través de convenis d’intercooperació social i tècnica.


L’arquitectura dels serveis CommonsCloud pretén descentralitzar el poder, en diversos sentits:

1) l’equip d’admins de sistemes no està format per una sola persona ni en una sola entitat: busquem com compartir i distribuir el coneixement;

2) la gestió de comptes CommonsCloud depèn dels Col·lectius: cada Col·lectiu (o entitat) designa una o diverses persones gestores que validen i gestionen els comptes d’usuàries dins del seu Col·lectiu, decideixen a quins serveis accedeixen i els ofereixen una primera capa de suport;

3) concebem el conjunt d’usuàries com la comunitat CommonsCloud, en la qual fomentem l’apoderament de les eines;

4) co-produim els serveis entre entitats compromeses amb la sobirania tecnològica, sempre documentant perquè sigui replicable;

5) per facilitar la replicabilitat i eficiència operativa produïm i compartim scripts de desplegament i metodologies de manteniment perquè altres grups arreu del món puguin replicar les parts que més els interessi;

6) preferim eines federades que permeten interconnectar a escala d’usuària, com NextCloud, i a nivell de servidors com el gestor de comptes per interconnectar entre diferents clústers de núvols cooperatius.